Bookmark and Share

Newyddion

 


16. 04. 12 - Cae Coch, Morfa Nefyn

cae coch

Codwyd y ddau dŷ yng nghanol pentref Morfa Nefyn—pentref sy’n enwog am ei gwrs golff poblogaidd a’i draeth hyfryd.

Lleolir y tai wrth groesffordd Cae Coch, ar Lon Penrhos a’i thai Fictorianaidd dafliad carreg o’r cwrs golff.

Rhoddwyd sylw arbennig i ddyluniad ac edrychiad y tai er mwyn ceisio sicrhau eu bod yn gwau i mewn i’w hamgylchedd a chynnig tŷ newydd a chymeriad.

Mae’r tai ar gael i’w prynu, ac fe ragwelir y byddant yn barod yn fuan ar ôl y Pasg.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Cae Coch

Cysylltwch am fwy o wybodaeth neu i ddatgan diddordeb.

Yn Yr Adran Yma

Yn yr adran yma o'n gwefan cewch hyd i wybodaeth am y canlynol:-

Newsletter Registration

Lleoliad


Gweld E W Griffiffiths mewn map mwy