Bookmark and Share

Croeso i E.W.Griffiths Cyf.

 

Croeso i safwe E. W. Griffiths Cyf, ymgymerwyr adeiladwaith ar Benrhyn Llŷn. Cewch yma wybodaeth am y cwmni ynghŷd â chyfle i bori drwy bortffolio sy’n cynnwys enghreifftiau o waith a phrosiectau yr ydym wedi ymgymryd â hwy dros y blynyddoedd. Mae gennym dros ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu, ac rydym yn anelu i gyrraedd y safon uchaf posib drwy’r adeg. Cwmni cymharol fychan ydym, ac o’r herwydd gallwn gynnig gwasanaeth personol i’n cwsmeriaid.

 

 


Newyddion Diweddaraf

16. 04. 12
Cae Coch, Morfa Nefyn

Dau dŷ newydd sbon ar werth!

picture